Privacybeleid

Privacy Statement
Dit zijn de algemene voorwaarden van JARR b.v., waaronder de vestigingen GAMESTATE, GAMETOWN en GAMECITY opereren (hierna te noemen: Veltmeijer Groep). JARR b.v., gevestigd te Sittard aan de Dr. Nolenslaan 117, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 55390110, hierna te noemen: 'Veltmeijer Groep'.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom hebben wij in deze verklaring uitgelegd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze verklaring vragen, mail dan gerust uw vraag naar: privacy@veltmeijer-group.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Veltmeijer Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken staan hieronder;

- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Telefoonnummer; E-mailadres
- E-mailadres;
- Adresgegevens;
- IP-adres;
- Betalingsgegevens;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;
Veltmeijer Group verwerkt persoonsgegevens van personen, waarbij Veltmeijer Group ervan uitgaat dat minderjarigen alleen bestellingen plaatsen met uitdrukkelijke toestemming van hun ouder(s)/voogd(en). Tijdens het bestelproces moet de consument verklaren ouder dan 16 jaar te zijn en niet onder bewind en/of curatele te staan. Alleen dan kan een consument een bestelling plaatsen.

Wij adviseren de ouder(s)/voogd(en) betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat producten ten onrechte worden besteld of gegevens van minderjarigen zonder toestemming worden verwerkt. Veltmeijer Group heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uitdrukkelijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@veltmeijer-group.com. Wij zullen deze gegevens op verzoek verwijderen.

Doel wettelijke grondslag verwerking persoonsgegevens;
Veltmeijer Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het plaatsen en verwerken van de bestelling(en);
- U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U (beter) van dienst te zijn bij vragen en geschillen.

De grondslag van de verwerking van persoonsgegevens wordt gevonden in de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren. Dit betekent het verzenden van de gekochte goederen of het verwerken van de bestelling(en). Bovendien is voor de verwerking van uw persoonsgegevens expliciet toestemming gegeven. Veltmeijer Groep verwerkt uw persoonsgegevens dus rechtmatig.

Geautomatiseerde besluitvorming;
Veltmeijer Groep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veltmeijer Group) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
Veltmeijer Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Registratie voor playcards.
Zolang de betrokkene toestemming geeft voor het gebruik van de persoonsgegevens, mag Veltmeijer Group deze gegevens gebruiken. Veltmeijer Group gebruikt deze gegevens om de playcard houder toegang te geven tot diverse spellen.

Nieuwsbrief
Veltmeijer Group bewaart deze gegevens totdat de betrokkene zijn toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekt. Het doel hiervan is om de betrokkene te informeren over acties en gebeurtenissen.

Persoonsgegevens bij een verzoek om informatie
Deze persoonsgegevens worden maximaal één (1) jaar bewaard om de kwaliteit van reacties op informatieverzoeken te verbeteren.

Camerabeelden van bezoekers
Camerabeelden kunnen maximaal vier (4) weken worden bewaard. Wij bewaren deze camerabeelden om de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers te waarborgen. De bewaartermijn wordt alleen verlengd in geval van een strafbaar feit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Veltmeijer Group verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Veltmeijer Groep Analytics & Squarespace Analytics
Veltmeijer Groep maakt gebruik van Google Analytics en Squarespace Analytics. Het is dus mogelijk dat er cookies van Google Analytics en/of Squarespace Analytics worden geplaatst met als doel gegevens te verzamelen om uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Door het verzamelen van gegevens via Google Analytics en Squarespace Analytics krijgt Veltmeijer Groep inzicht in het gebruik en kan zij deze statistieken toepassen op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google en Squarespace opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google & Squarespace kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google en Squarespace hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google en Squarespace verwerken. Veltmeijer Groep heeft hier geen invloed op. Veltmeijer Groep heeft Google en Squarespace niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google en/of Squarespace diensten.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met Veltmeijer Groep door een e-mail te sturen naar: privacy@veltmeijer-group.com. Gelieve als onderwerp "Persoonsgegevens" te vermelden.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring
De regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend wijzigen. Veltmeijer Group behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.


Versie: Februari 2023