BESTELLINGEN - RETOURZENDINGEN - LEVERING

BELEID HERROEPINGSRECHT

BIJ DE LEVERING VAN PRODUCTEN

Voor online bestellingen:

NIEUWE PLAYCARDS

De verzendkosten van nieuwe speelkaarten bedragen € 2,95 .

Nieuwe playcards worden binnen 3 werkdagen naar je verzonden.

Zodra wij uw bestelling verzenden, ontvangt u via uw e-mail een track & trace code waarmee u de verzendstatus kunt volgen.

Je ontvangt je nieuwe playcards in je brievenbus.

Wij gebruiken lokale pakketvervoerders om nieuwe playcards te verzenden.

BESTAANDE PLAYCARDS OPWAARDEREN

Het opwaarderen van je bestaande playcard gebeurt binnen 1 werkdag en heeft geen verzendkosten. Je moet je playcardnummer invoeren, zodat we deze kunnen opwaarderen nadat je bestelling is betaald.

VERDERE BELEIDSMAATREGELEN

Wanneer een consument producten koopt, heeft hij recht op een bedenktijd van 14 dagen, waarin hij de overeenkomst zonder opgave van redenen kan ontbinden.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een door de consument aangewezen vertegenwoordiger het product heeft ontvangen en de verkoper daarvan in kennis heeft gesteld.

Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, en het slechts in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te bepalen of hij het wil houden.

Indien zij besluiten van hun herroepingsrecht gebruik te maken, moeten zij het product met alle geleverde toebehoren en indien mogelijk in de oorspronkelijke staat en verpakking terugzenden, volgens de redelijke en duidelijke instructies van de verkoper.

Als een consument zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, moet hij de verkoper daarvan binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte stellen via een e-mail aan info@gamestate.com 

Na kennisgeving aan de verkoper moet de consument het product binnen 14 dagen terugzenden en een bewijs van verzending overleggen waaruit blijkt dat de goederen binnen de gestelde termijn zijn teruggezonden.

Indien de consument de verkoper niet binnen de in de leden 2 en 3 van de servicevoorwaarden vermelde termijn op de hoogte stelt van zijn voornemen om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken of het product niet terugzendt, wordt de aankoop als definitief beschouwd.

KOSTEN IN GEVAL VAN INTREKKING

Indien de consument de aankoop herroept, is de ondernemer verplicht het betaalde bedrag onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terug te betalen.

Voorwaarde voor deze terugbetaling is dat de ondernemer het geretourneerde product ontvangt of sluitend bewijs van volledige terugzending. De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat door de consument is gebruikt, tenzij de consument anderszins toestemming heeft gegeven.

Indien het product is beschadigd als gevolg van een onzorgvuldige behandeling door de consument, is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering die daarvan het gevolg is.

Indien de ondernemer echter heeft nagelaten vóór de sluiting van de koopovereenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht te verstrekken, kan de consument niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele waardevermindering van het product.

Daarom moet de ondernemer ervoor zorgen dat alle wettelijk verplichte informatie wordt verstrekt voordat de koopovereenkomst wordt gesloten.

De ondernemer behoudt zich het recht voor het herroepingsrecht van de consument uit te sluiten voor bepaalde producten, zoals hieronder omschreven. Deze uitsluiting geldt slechts indien de ondernemer dit uitdrukkelijk in het aanbod, en in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten voor producten die onder de volgende categorieën vallen:

Producten die door de ondernemer worden gemaakt volgens de specificaties van de consument;

Producten die persoonlijk van aard zijn en aangepast aan de consument;

Producten die wegens hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Producten die kort houdbaar of bederfelijk zijn;

Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Hygiënische producten die door de consument zijn ontzegeld.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten voor producten die onder de volgende categorieën vallen:

Producten die door de ondernemer worden gemaakt volgens de specificaties van de consument;

Producten die persoonlijk van aard zijn en aangepast aan de consument;

Producten die wegens hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Producten die kort houdbaar of bederfelijk zijn;

Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Hygiënische producten die door de consument zijn ontzegeld.