HUISREGELS

 • ALLE BEZOEKERS VAN DEZE ARCADE ZIJN VERPLICHT DE HUISREGELS TE KENNEN EN OP TE VOLGEN
 • ALLE BEZOEKERS ZIJN VERPLICHT DE INSTRUCTIES VAN GAMESTATE MEDEWERKERS OP TE VOLGEN.
 • GAMESTATE KAN BEZOEKERS DIE DE HUISREGELS OVERTREDEN OF DE ARCADE  PROBEREN TE BETREDEN NA EEN DOOR GAMESTATE OPGELEGD VERBOD, DE TOEGANG ONTZEGGEN.
 • HET ONTWERP VAN DE ARCADE EN DE ANDERE ZONES, BIJVOORBEELD HET VR-GEDEELTE, ZIJN ZO GEBOUWD DAT DE VEILIGHEID VAN WERKNEMERS EN BEZOEKERS IS GEWAARBORGD
 • IEDEREEN IS WELKOM! BEZOEKERS ONDER DE 18 JAAR MOETEN WORDEN BEGELEID DOOR EEN VOLWASSENE.
Gamestate Amsterdam ArenA - Arcade - fun - gaming
 • PLAYCARDS ZIJN GELDIG TOT 1 JAAR NA DE LAATSTE STORTING OP DE KAART
 • SPEELKREDIET OP DE KAARTEN KAN NIET IN CONTANT GELD WORDEN INGEWISSELD
 • PRIJZEN KUNNEN NIET WORDEN VERHANDELD OF GERESERVEERD
 • DEFECTE PRIJZEN KUNNEN TOT MAXIMAAL 3 DAGEN NA AFGIFTE WORDEN TERUGGEZONDEN
 • IN GEVAL VAN EEN DEFECT TIJDENS EEN SPEL WORDT HET SPELTEGOED TERUGGESTORT OP DE SPEELKAART
 • KLACHTEN VAN BEZOEKERS KUNNEN WORDEN DOORGESTUURD NAAR ONZE KLANTENSERVICE OP INFO@GAMESTATE.COM
 • ALLE MEDEWERKERS HEBBEN HET RECHT DE JUISTE PROCEDURE UIT TE VOEREN OM EVENTUELE FRAUDULEUZE ACTIVITEITEN MET ONZE MACHINES TE STOPPEN
 • ELKE MACHINE HEEFT INFORMATIE OPGESLAGEN IN DE DATABASE VOOR HET GEVAL DE ARCADE INZICHT NODIG HEEFT IN SPECIFIEKE INFORMATIE VOOR DIE MACHINE
 • WEET DAT DE ARCADE CAMERABEWAKING HEEFT
 • GAMESTATE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIEFSTAL EN/OF VERLIES VAN PRIVÉ BEZITTINGEN EN SPEELKAARTEN
  • EEN BEVEILIGDE KASSA AANWEZIG IS
  • EEN KLUIS MET INKTBEVEILIGING AANWEZIG IS
  • EEN NOODALARM AANWEZIG IS
  • ER IS EEN CONTROLE BIJ BINNENKOMST OP WAPENS, DRUGS EN ALCOHOL. DEZE ZAKEN ZIJN VERBODEN IN GAMESTATE
  • HET IS NIET TOEGESTAAN EIGEN ETEN EN DRINKEN MEE TE NEMEN
  • ID IS VERPLICHT
  • NA HET VERLATEN VAN HET PAND, GEEN OVERLAST VEROORZAKEN. DENK AAN ONZE BUREN
  • GEZICHTSBEDEKKINGEN, KLEDING EN/OF ACCESSOIRES DIE UW GEZICHT BEDEKKEN ZIJN NIET TOEGESTAAN IN GAMESTATE
  • HOEDEN ZIJN NIET TOEGESTAAN IN GAMESTATE
  • BIJ VANDALISME, OVERLAST EN SEKSUELE INTIMIDATIE DOEN WIJ ALTIJD AANGIFTE BIJ DE POLITIE